0745.344.330

Pentru ce mergeti la notar?

Activitatea notarilor publici din Romania este reglementata de Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995 si de Regulamentul de aplicare a Legii nr.36/1995, aprobat prin ordin al ministrului justitiei (O.M.J. nr.2333/2013).

Spre deosebire de actele facute sub semnatura privata, actele autentice au o forta probanta mai importanta, conferind prin aceasta garantii pe care alte acte nu le pot oferi.

Actul autentic se bucura de prezumtia de validitate, ceea ce dispenseaza pe cel care-l foloseste de orice dovada suplimentara, revenind celui care-l contesta sa faca proba contrarie, pe calea procedurii inscrierii in fals.

Forta probanta deosebita a actului autentificat de notarul public este data de faptul ca acesta are obligatia sa verifice cerintele de legalitate ale actului, respectiv capacitatea partilor de a incheia actul, consimtamantul acestora pentru autentificare, daca obiectul este determinat si daca cauza este licita. in acest fel se evita autentificarea unor acte care ar putea fi anulate ulterior, cu consecinte grave pentru dobanditor.

Ciocan, C?r?i, Legea, Instan??, Avocat, Alin, Regula

in cazul bunurilor imobile, notarul public va verifica la Biroul de Carte Funciara daca instrainatorul este proprietarul acestora si daca nu sunt grevate de sarcini cum ar fi de exemplu o ipoteca, efectuand toate formalitatile privind intabularea dreptului de proprietate.

in intreaga lui activitate profesionala, notarul public trebuie sa-si exercite din plin rolul activ pentru stabilirea raporturilor juridice reale dintre parti si sa aiba o pozitie impartiala, aparand deopotriva drepturile si interesele partilor din actul juridic.

Competenta teritoriala a notarilor este limitata in functie de competenta judecatoriei in raza teritoriala a careia isi au sediul. Competenta teritoriala este limitata in materie succesorala si pentru deplasarile in afara sediului biroului notarial. Asta nu inseamna ca daca v-ati mutat intr-un alt capat al Romaniei si sunteti atasat de notarul dvs. nu puteti sa apelati la serviciile acestuia. Puteti sa-i cereti sa se ocupe de problemele dvs., cu conditia sa va deplasati si sa incheiati actele la biroul sau.

Cererile de divort se pot depune si solutiona la orice birou notarial din circumscriptia judecatoriei unde s-a oficiat casatoria sau domiciliului comun al sotilor, precum si mostenirile se pot dezbate la orice birou notarial din circumscriptia judecatoriei ultimului domiciliu al defunctului.

Pentru mun. Bucuresti competenta este generala, ceea ce inseamna ca un notar care are sediul in mun. Bucuresti poate solutiona cereri de divort sau cauze succesorale pentru persoane care au oficiat casatoria, au avut domiciliul comun sau au avut ultimul domiciliu in oricare sector al mun. Bucuresti si se poate deplasa pentru a instrumenta acte pe teren in orice sector.

Activitatea notariala poate fi exercitata de notarul public in birouri individuale sau, prin asociere, in societati profesionale.

Clientul poate alege liber notarul caruia sa ii solicite serviciile. Nici o alta persoana sau institutie nu are dreptul, conform legii, sa impuna unei persoane un anumit notar, mai ales in cazul in care onorariul pentru serviciul notarial este platit de acea persoana. Cu alte cuvine, cel care plateste, poate alege. Partile pot insa conveni ca un act sa fie instrumentat la un notar cunoscut doar de una dintre ele.

Actul este in principiu intocmit si semnat la biroul notarului, cu exceptia situatiei in care una dintre parti este in imposibilitate obiectiva de a se deplasa sau exista un interes colectiv ca actul sa se faca intr-un anumit loc.

Este preferabil ca actul sa se intocmeasca la biroul notarului pentru a se putea aduce toate modificarile care pot interveni in acordul de vointa al partilor si pentru a evita erorile de redactare care, pentru rectificare, presupun o procedura destul de dificil de realizat.

Notarul este obligat sa consilieze persoanele care apeleaza la serviciile sale si este tinut sa respecte secretul profesional. Pentru serviciile efectuate el are dreptul la onorariu. Prin ordin al Ministrului Justitiei sunt reglementate baremuri de onorarii minimale pentru diferitele tipuri de acte.

Statul controleaza aceste onorarii tocmai pentru a nu permite caderea in derizoriu a costului unui serviciu de interes public, cu importanta deosebita in viata sociala. Pentru toate taxele, impozitele si tarifele percepute de notar in nume propriu si ca mandatar legal al statului sau al altor institutii publice, se elibereaza chitante sau bonuri fiscale ale caror elemente de identificare se inscriu obligatoriu in act.