Autentificarea înscrisurilor

Principala procedura notariala este reprezentata de autentificarea inscrisurilor.
    Actele juridice pentru care legea prevede forma autentica ad validitatem vor fi redactate numai de notarul public. Astfel de inscrisuri trebuie incheiate obligatoriu de catre notarul public sub sanctiunea nulitatii absolute, adica a lipsirii actului de efectele contrare normelor juridice incalcate.
   Inscrisurile pentru care legea prevede forma autentica vor fi redactate numai de notarul public, de avocatul partilor interesate sau de consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice. Persoanele care au pregatire juridica superioara vor putea redacta inscrisurile in care figureaza ca parte ele, sotii, ascendentii sau descendentii lor.
    Astfel de inscrisuri trebuie incheiate obligatoriu de catre notarul public sub sanctiunea nulitatii absolute, adica a lipsirii actului de efectele contrare normelor juridice incalcate.
    Actele pentru care legea prevede forma autentica, cele mai frecvente in viata de zi cu zi sunt urmatoarele:

Imagini pentru notary
 • actele prin care se instraineaza dreptul de proprietate sau dezmembraminte ale acestuia asupra bunurilor imobile (terenuri si constructii): contracte de vanzare-cumparare, contracte de donatie, contracte de intretinere, contracte de constituire de uzufruct sau servitute, pactele de optiune, actele de dare in plata, etc.
 • actele de comasare/alipire (actele prin care mai multe terenuri invecinate, cu sau fara constructii sau apartamente sunt alipite) sau de dezlipire/dezmembrare (actele prin care un teren, cu sau fara constructii sau o constructie sunt dezmembrate in mai multe loturi independente)
 • contractele de ipoteca asupra bunurilor imobile, incheiate cu bancile sau intre persoane fizice sau juridice
 • conventiile matrimoniale (actele prin care viitorii soti sau cei deja casatoriti isi aleg regimul matrimonial)
 • actele de lichidare a regimului matrimonial (actele prin care sotii isi lichideaza regimul matrimonial ca urmare a schimbarii regimului matrimonial sau a incetarii casatoriei)
 • declaratiile de renuntare la succesiune
 • testamentul autentic
 • actul constitutiv si statutul unei fundatii
 • acordurile parintilor cu privire la plecarea copiilor minori in strainatate

    Pe langa aceste acte uzuale, ori de câte ori o dispozitie legala prevede ca actul trebuie sa fie incheiat in „forma notariala”, „in forma autentica”, „in forma autentica notariala” sau sa fie „autentic” ori „autentificat”, atunci trebuie in mod obligatoriu sa va adresati notarului public in vederea incheierii actului respectiv.
    In aceasta categorie intra o serie intreaga de declaratii pe proprie raspundere si acorduri, solicitate cel mai frecvent de catre organele administratiei publice locale si centrale sau de catre furnizorii de utilitati pentru solutionarea diferitelor cereri ale cetatenilor, in functie de obiectul lor de activitate, precum si procurile date in acest scop:

 • declaratii privind lipsa veniturilor, necesare pentru obtinerea bursei sociale pentru elevi si studenti, a ajutorului social, a locuintelor sociale, etc.
 • declaratii privind lipsa intabularii sau a transcrierii imobilelor, necesare peentru prima inscriere in cartea funciara
 • declaratii privind lipsa litigiilor cu privile la un imobil, necesare pentru obtinerea autorizatiilor de construire si pentru incheierea contractelor pentru furnizarea de utilitati
 • acorduri privind construirea la limita de proprietate, necesare pentru obtinerea autorizatiilor de construire

In aceste cazuri este util ca partea sa-i prezinte notarului public modelul actului care a fost pus la dispozitie de catre institutia respectiva.
    Inscrisul autentic notarial face deplina dovada, fata de orice persoana, pâna la declararea sa ca fals, cu privire la constatarile facute personal de catre cel care a autentificat inscrisul, in conditiile legii. Reprezinta constatari personale ale notarului public cele facute prin propriile simturi:

 • faptul prezentarii partilor si tuturor persoanelor participante la procedura de autentificare, precum si identificarea acestora
 • locul si data incheierii actului
 • exteriorizarea consimtamântului

    Declaratiile partilor cuprinse in inscrisul autentic notarial fac dovada, pâna la proba contrara, atât intre parti, cât si fata de oricare alte persoane.