0745.344.330

Activitatea notariala

Activitatea Notariala

Activitatea notariala asigura persoanelor fizice, precum si celor juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea.

Notarul public este învestit si îndeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.
Activitatea notariala se înfaptuieste în mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

birou-individual-notarial-jura

Actul autentificat de notar public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public. Investirea acestui titlu executoriu cu formula executorie în conformitate cu prevederile codului de procedura civila asigura satisfacerea rapida a creantei creditorului scutindu-l de un posibil proces lung si costisitor.

Notarul efectueaza pentru parti serviciile de publicitate imobiliara: obtinere de extrase de carte funciara de autentificare, înscrierea dreptului de proprietate si/sau a celorlalte drepturi reale dobândite de parti, etc.

BIN Jura face deplasari la domiciliu sau sediu in limitele circumscriptiei teritoriale, precum si in spitale si penitenciare. (Bucuresti)

Pentru programari, va rugam sa ne contactati:

Adresa: Bucuresti, Bdul Ferdinand, nr. 18, sector 2

Mobil: 0745.344.330
Tel/Fax: 021/642.13.24; 021/642.13.25
Email: office@bnpjura.ro