Despre noi

BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL „JURA” – NOTAR PUBLIC MIHAI SABINA
Birou inaugurat in data de 27.03.2012.

Pentru programari, va rugam sa ne contactati:
Adresa: Bucuresti, Bdul Ferdinand, nr. 18, sector 2
Mobil: 0745.344.330
Tel/Fax: 021/642.13.24; 021/642.13.25
Email: office@bnpjura.ro

notariat2

Activitati si servicii notar public:

-legalizarea de copii de pe înscrisuri;
-legalizarea traducerilor;
-legalizarea semnaturilor;
-autentificarea actelor de înstrainare sub orice forma (vânzare, cumparare, schimb, întretinere, donatie, renta viagera), a bunurilor miscatoare (autoturisme, valori mobiliare, mobilier, alte bunuri) si nemiscatoare (terenuri, cladiri, apartamente) indiferent de locul unde acestea sunt situate;
-succesiuni, mosteniri;
-autentificarea de declaratii;
-contracte de comodat;
-oferte de donatie;
-acceptari de donatie;
-procuri;
-contracte de împrumut de bani sau de bunuri;
-contracte de închiriere de bunuri;
-autentificarea actelor de:

  •  partaj;
  •  de garantie imobiliara si mobiliara (gaj);
  •  unificare si dezmembrare;
  •  apartamentare.

-acte pentru societati comerciale, agricole, fundatii, asociatii non profit;
-acte de constituire drept de uzufruct sau alte drepturi reale;
-primirea în depozit a oricaror înscrisuri, documente, valori;
-eliberarea de copii de pe acte din arhiva acestui birou;
-dezbaterea succesiunilor (mostenirilor);
-informatii verbale sau scrise;
-orice serviciu de carte funciara;
-incheieri pentru instanta cu privire la verificarile efectuarile in registrele de succesiuni;
-certificate de divort.

BIN Jura face deplasari la domiciliu sau sediu in limitele circumscriptiei teritoriale, precum si in spitale si penitenciare. (Bucuresti)

Pentru programari, va rugam sa ne contactati:

Adresa: Bucuresti, Bdul Ferdinand, nr. 18, sector 2

Mobil: 0745.344.330
Tel/Fax: 021/642.13.24; 021/642.13.25
Email: office@bnpjura.ro