Categorie: Procuri

Procuri Depunere Declaratii Online

Acte necesare: [1] Administratorul societatii sau, dupa caz, reprezentantul persoanei fizice autorizate, trebuie sa vina personal la notariat pentru a face aceasta împuternicire. [2] Nu este […]

Procura administrare societate

Procura notariala generala de administrare a unei societati este un contract de mandat prin care administratorul societatii respective (mandantul) imputerniceste o persoana (mandatar) sa indeplineasca, […]

Procura semnatura electronica

Acte necesare procura semnatura electronica: cartea de identitate a administratorului societatii sau, dupa caz, a reprezentantului PFA1; copie de pe cartea de identitate a persoanei […]

Procura pensie

Procura pensie In baza acestei procuri, o terta persoana (mandatarul) poate ridica pensia in numele titularului ei (mandant). Acte necesare: Actul de identitate al persoanei […]