0745.344.330

Procura administrare societate

Procura notariala generala de administrare a unei societati este un contract de mandat prin care administratorul societatii respective (mandantul) imputerniceste o persoana (mandatar) sa indeplineasca, sa incheie si sa execute orice acte si fapte juridice de administrare, conservare sau dispozitie pentru buna desfasurare a activitatii societatii.

Sunt acte de administrare: inchirierea unori bunuri din patrimoniul societatii, incasarea veniturilor din chirii, incheierea contractelor de prestari servicii, incheierea si desfacerea contractelor de munca etc.

Sunt acte de conservare: depunerea bilanturilor sociietatii, supravegherea si verificarea evidentei contabile, contestarea constatarilor organelor financiare, fiscale sau a altor organe de control, semnarea proceselor verbale de constatare, semnarea si avizarea declaratiilor fiscal si a declaratiilor unice etc, plata taxelor si impozitelor catre stat etc.

Sunt acte de dispozitie: efectuarea de operatiuni bancare in si din conturile societatii comerciale, vânzarea unor bunuri din patrimoniul societatii, actele de dizolvare, de lichidare a societatii, de cesiune parti sociale.

Image result for procura

Acte necesare procura administrare societate:

  • cartea de identitate a administratorului societatii1 ;
  • copie de pe cartea de identitate a persoanei imputernicite sa administreze societatea2;
  • certificatul de inregistrare fiscala al societatii (“CUI-ul”).

[1] Administratorul societatii trebuie sa vina personal la notariat pentru a face aceasta imputernicire.
[2] Nu este necesara si prezenta la notariat a persoanei imputernicite.