0745.344.330

Procuri declaratii online

Acte necesare:

  • cartea de identitate a administratorului societatii sau, dupa caz, a reprezentantului PFA1;
  • copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite sa depuna declaratiile online2;
  • certificatul de înregistrare fiscala al societatii/persoanei fizice autorizate (“CUI-ul”);
  • actul constitutiv;
  • certificat constatator – se poate obtine si la notariat prin aplicatia RECOM Online (taxa registrului este 8 lei).

[1] Administratorul societatii sau, dupa caz, reprezentantul persoanei fizice autorizate, trebuie sa vina personal la notariat pentru a face aceasta împuternicire.

[2] Nu este necesara si prezenta persoanei împuternicite.

notariat-semnatura

Pentru a putea folosi serviciul “Depunere declaratii on-line” oferit de Ministerul de Finante, conform Art. 2 alin. 4 din Ordinul MFP nr. 2520/2010, este necesar sa depuneti, la orice unitate fiscala din subordinea ANAF, printre altele, si o procura sau împuternicire autentificata de notarul public.

Din procura pentru semnatura electronica (digitala) trebuie sa rezulte dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale în numele contribuabilului. În situatia în care titularul certificatului este deja reprezentant legal al contribuabilului în numele caruia doreste sa semneze declaratiile fiscale, aceasta procura nu mai este necesara.