0745.344.330

Antecontract vanzare-cumparare

Acte necesare pentru încheierea unui antecontract (precontract) de vanzare-cumparare:

– Acte de identitate parti;
– Acte de proprietate (dupa caz: contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor.)