Contract de comodat

Contract de comodat

Acte necesare pentru incheierea unui contract de comodat locuinta:

Pentru comodant (cel care da bunul spre folosinta)

Act de identitate
Act de proprietate (dupa caz: contract vanzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, act vanzare-cumparare autentificat, sentinta/decizie civila definitiva si irevocabila, titlu de proprietate, certificat de mostenitor)

Pentru comodatar (ce care primeste in folosinta bunul)

Act de identitate
Pentru persoanele juridice, actele de functionare

Acte necesare pentru incheierea unui contract de comodat masina:

In cazul contractului de comodat-auto, masina sau autoturismul in cauza trebuie sa fie inmatriculat definitiv in Romania:

Pentru comodant (cel care da lucrul spre folosinta)
Act de identitate
Talonul si cartea de identitate a masinii

Pentru comodatar (cel care primeste in folosinta bunul)
Act de identitate
Pentru persoanele juridice, actele de functionare

Incetarea contractului:

Efectele contractului de comodat inceteaz? prin:

a) restituirea lucrului, in stare corespunzatoare si la termenul prevazut in contract. Comodatarul poate restitui lucrul si inaintea scadentei, daca nu este prevazut altfel in contract;

b) reziliere, cand comodatarul a incalcat sau nu a realizat obligatiile contractuale;

c) moartea comodatarului.