Divort Cu Copii Minori La Notar

divort-cu-minori
Sursa poza: academiademediere.ro

BIN Jura – In procedura divortului cu copil minor se incheie, separat de certificatul de divort, si o conventie intre parinti, prin care se stabilesc diverse detalii, precum numele de familie pe care il va purta fiecare dupa divort, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea locuintei copilului minor si alte aspect.

Pentru ca sotii sa poata divorta la notariat atunci cand au copii minori, ei trebuie sa convina asupra urmatoarelor aspecte:

 • numele de familie pe care sa il poarte fiecare dupa divort;
 • exercitarea autoritatii parintesti de catre ambii parinti;
 • stabilirea locuintei copiiului minor dupa divort (potrivit 400 Cod civil, copilul poate locui doar  la unul dintre parinti);
 • modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copiii minori;
 • stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

Pentru constatarea acordului asupra aspectelor mentionate mai sus, notarul public va autentifica conventia sotilor, care va fi mentionata in certificatul de divort.

De asemenea, din raportul de ancheta sociala trebuie sa rezulte ca acordul sotilor privind exercitarea in comun a autoritatii parintesti sau cel privind stabilirea locuintei copiilor este in interesul copilului. Daca din raportul de ancheta sociala rezulta contrariul, notarul public va emite dispozitie de respingere a cererii de divort si va indruma sotii sa se adreseze instantei de judecata pentru solutionarea divortului.

Alte precizari:

 • toate conditiile enumerate mai sus trebuie indeplinite cumulativ;
 • numele pe care copiii il vor purta dupa divort va fi cel cuprins in actul de nastere.

Acte Necesare Divort Cu Copil Minor

 • actele de identitate ale celor doi soti;
 • certificatele de nastere;
 • certificatul de casatorie;
 • certificatul de nastere al copilului minor rezultat din casatorie.

Sotii pot face dovada identitatii cu unul din urmatoarele documente, care trebuie sa se afle in termenul de valabilitate, atat la depunerea cererii, cat si la eliberarea certificatului de divort:

 • cetateni romani – cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, pentru cetateni romani domiciliati in strainatate, pasaportul in care este mentionat domiciliul;
 • cetateni U.E. (Uniunea Europeana) / S.E.E. (Spatiului Economic European) – documentul de identitate sau pasaportul, emis de statul apartinator;
 • apatrizi – pasaport emis in baza Conventiei privind Statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporar sau permanent, dupa caz;
 • cetateni straini din state terte, non-U.E. / S.E.E – pasaportul emis de statul ai caror cetateni sunt, cu viza de intrare pe teritoriul Romaniei aplicata;
 • cetateni straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania – document de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, document de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara – protectie umanitar conditionata;
 • cetateni straini solicitanti de azil in Romania – pasaport emis de statul ai caror cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

Notarul public va verifica actele de identitate eliberate de autoritatile romane in Registrul de Evidenta Informatizata a Persoanei administrat de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

La depunerea cererii de divort, sotii pot fi reprezentati la notariat prin mandatar imputernicit cu procura autentica notariala. Insa, nu vor putea fi reprezentati si la eliberarea certificatului de divort, dupa trecerea termenului de 30 de zile, fiind necesar sa se prezinte personal la biroul notarial.

Divort Notarial Cu Copii Minori

 1. Sotii depun impreuna cererea de divort la notarul public. Prin exceptie, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu procura speciala autentica.
 2. Dupa ce notarul constata ca a fost legal investit, acorda un termen de reflectie de 30 de zile si solicita indeplinirea formalitatilor necesare in legatura cu minorul, respectiv efectuarea anchetei psiho-sociale si audierea minorului in conditiile art. 264 noul Cod civil, conform caruia:

„1) In procedurile administrative sau judiciare care il privesc, ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat si copilul care nu a implinit varsta de 10 ani, daca autoritatea competenta considera ca acest lucru este necesar pentru solutionarea cauzei.

(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere si a primi orice informatie, potrivit cu varsta sa, de a-si exprima opinia si de a fi informat asupra consecintelor pe care le poate avea aceasta, daca este respectata, precum si asupra consecintelor oricarei decizii care il priveste.

(3) Orice copil poate cere sa fie ascultat, potrivit prevederilor alin. (1) si (2). Respingerea cererii de catre autoritatea competenta trebuie motivata.

(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul sau de maturitate.

(5) Dispozitiile legale speciale privind consimtamantul sau prezenta copilului, in procedurile care il privesc, precum si prevederile referitoare la desemnarea de catre instanta a unui reprezentant in caz de conflict de interese raman aplicabile.”

De asemenea, la audiere, minorul:

 • va fi insotit de ambii parinti;
 • va fi audiat in prezenta ambilor parinti;
 • semneaza alaturi de parintii sai declaratia consemnata de notarul public.

Termenul de reflectie de 30 de zile acordat parintilor se calculeaza conform Codului de procedura civila.

 1. Sotii se prezinta personal la notarul public la expirarea termenului de 30 de zile. Daca sotii staruie in cererea de divort si indeplinesc si celelalte conditii aratate mai sus, notarul public emite certificatul de divort fara sa faca mentiune in acesta de culpa vreunuia dintre soti.
 2. Daca pana la termenul fixat nu i s-a comunicat biroului notarial raportul de ancheta psihosociala si, din motive intemeiate, nu s-a putut audia minorul, sotii pot solicita acordarea unuia sau mai multor termene pentru indeplinirea celor doua conditii. In consecinta, incheierile prin care se acorda un alt termen pot fi motivate doar prin lipsa anchetei psihosociale si/sau imposibilitatea audierii minorului.

Procedurile care se vor indeplini in cadrul divortului cu minori se vor desfasura in prezenta ambilor soti.

Obligatia De Intretinere A Minorului

Dupa stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala ale copilului si desfacerea casatoriei prin emiterea certificatului de divort, notarul public poate, in baza acordului fostilor soti-parinti ai minorului, sa modifice cuantumul obligatiei de intretinere care a fost stabilita initial.

Criteriile de stabilire a pensiei de intretinere sunt reglementate de textele de lege relevante din art. 529–533 din noul Cod civil,respectiv:

 • cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pana la 1/4 din venitul sau lunar net pentru un copil, 1/3 pentru 2 copii si 1/2 pentru 3 sau mai multi copii;
 • cuantumul intretinerii datorate copiilor, impreuna cu intretinerea datorata altor persoane, potrivit legii, nu poate depasi jumatate din venitul net lunar al celui obligat;
 • obligatia de intretinere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului si, dupa caz, a cheltuielilor pentru educare, invatatura si pregatire profesionala;
 • daca obligatia de intretinere nu se executa de bunavoie, in natura, instanta de tutela dispune executarea ei prin plata unei pensii de intretinere, stabilita in bani;
 • pensia de intretinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau intr-o cota procentuala din venitul net lunar al celui care datoreaza intretinere;
 • daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, instanta de tutela, potrivit imprejurarilor, poate mari sau micsora pensia de intretinere sau poate hotari incetarea platii ei;
 • pensia de intretinere se plateste in rate periodice, la termenele convenite de parti […]

Modificarea conventiei initiale privind modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si copil si stabilirea contributiei la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala ale minorului se poate face printr-o conventie autentica, cu respectarea conditiilor cerute pentru prima conventie. Astfel, va trebuie intocmit un nou raport de ancheta psiho-sociala, notarul va audia din nou minorul si va constata acordul parintilor.

Numai primul birou notarial sesizat care a emis certificatul de divort are, in procedura divortului cu copii minori, competenta de solutionare a cererilor incidente divortului solutionate prin acord, odata cu pronuntarea divortului.

Notarul public competent sa instrumenteze conventia prin care se modifica acordul parintilor este cel care a autentificat conventia initiala si a eliberat certificatul de divort.

Notarul public este abilitat, in baza art. 375 din noul Cod civil, sa constate desfacerea casatoriei prin acord a sotilor si sa le elibereze certificatul de divort, indiferent daca au sau nu copii minori nascuti din casatorie, din afara acesteia sau adoptati.

Divortul cu copii minori incheiat prin acord, la notariat, fata de cel in instanta, prezinta multiple avantaje, atat dpdv. al timpului in care se finalizeaza (30 de zile), al costurilor totale reduse, cat si al confidentialitatii procedurii.

Aici sunt prezentate detalii despre divortul cu copil minor la notar – pentru informatii cu privire la actele necesare, costurile si procedura divortului prin acord, in situatia in care nu exista copii minori, apasati aici.