0745.344.330

Actul autentic -precizari ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

Uniuniea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) face precizari, intr-un comunicat de presa, referitoare la actul autentic incheiat la notariat intr-un singur exemplar original in contextul modificarilor legislative.

Mai exact dupa intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 2013, a Legii nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, in scurt timp va intra in vigoare si Regulamentul pentru punerea in aplicare a Legii nr. 36/1995, republicata.

Imagini pentru notary

Conform UNNPR, o modificare notabila o constituie prevederea potrivit careia actul autentic va fi intocmit intr-un singur exemplar original, care se va pastra in arhiva notarului public. Prin urmare numai acesta si anexele sale urmeaza sa fie semnate de parti si dupa caz, de alte persoane prevazute de lege. In schimb partile vor primi cate un duplicat de pe actul original, fara plata unor taxe suplimentare; duplicatul va purta numai semnatura notarului si sigiliul biroului notarial si va avea aceeasi forta probanta si, dupa caz, executorie ca si originalul actului. Prin incheierea actelor notariale intr-un singur exemplar original, in primul rand se va reduce si poate chiar se va elimina posibilitatea falsificarii inscrisurilor notariale ce poarta semnaturile partilor. Pentru indeplinirea obligatiei de comunicare a actelor autentice notariale catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, politie, oficiile de stare civila, directiile de taxe si impozite etc., se vor folosi tot duplicate.

Procedura incheierii actului notarial autentic intr-un singur exemplar nu este originala, ci o intalnim in majoritatea tarilor membre ale Uniunii Europene, in tari cu veche traditie in domeniul notarial, cum sunt Franta, Belgia, Italia, Germania etc. In actualul context legislativ copiile legalizate din arhiva vor semana, ca forma, cu duplicatul actului autentic existent in arhiva notarului public; dupa formula de duplicat se va aplica incheierea de legalizare a copiei. Orice notar poate intocmi copii legalizate de pe duplicatele emise de orice alt notar. Ulterior datei la care s-a autentificat actul eliberarea unui duplicat va putea fi facuta numai de notarul public care detine arhiva in care se afla exemplarul original.