0745.344.330

Acte necesare testament

Acte necesare la biroul notarial pentru intocmirea unui testament:

1. Actul de identitate al persoanei care lasa testamentul (testator);
2. Datele de identificare ale persoanei in favoarea careia testatorul lasa testamentul (legatar);
3. Actul de proprietate asupra bunurilor pe care testatorul le va lasa prin testament. In cazul in care testatorul se afla in imposibilitatea de a se prezenta la biroul notarial din cauza starii sale de sanatate, se va face mentiune de aceasta anterior actului, reliefandu-se si abilitatea acestuia de a semna sau nu.

1. Testamentul este esentialmente personal si nu se poate face prin reprezentare(ex.: A nu il poate poate imputernici pe B prin procura notariala pentru ca acesta din urma sa testeze in numele sau prin testament autentic la notariat).

In situatia in care testatorul nu se poate prezenta la notariat (de ex., din cauza unei probleme de sanatate), testamentul se poate indeplini in afara sediului biroului notarului public. In acest caz, va recomandam sa va adresati biroului notarial celui mai apropiat de locul unde se afla testatorul imobilizat.

2. Una dintre cerintele testamentului este ca desemnarea legatarului (persoana in favoarea careia se testeaza) sa se faca prin testament.

Altfel spus, elementele necesare pentru identificarea legatarului trebuie sa se regaseasca in cuprinsul testamentului. Prin urmare, legatarul trebuie sa fie o persoana determinata sau determinabila in momentul deschiderii succesiunii. Ea poate fi chiar o persoana viitoare, cu conditia sa existe la data deschiderii succesiunii si sa fie determinabila.

Desemnarea legatarului se poate face si prin aratarea calitatii care il individualizeaza pe legatar (sot, nepot etc.)
Totusi, este de preferat sa ne furnizati o copie de pe cartea de identitate a legatarului pentru mai multa siguranta in ceea ce priveste exactitatea datelor de identificare.

Precizam ca la biroul notarial este suficient sa vina doar testatorul, nu este necesara prezenta legatarului sau, dupa caz, a legatarilor.