Acte necesare succesiune

Acte necesare succesiune:

( pentru dezbaterea succesiunii/mostenirii )
• cerere pentru deschiderea succesiunii (se completeaza la notariat);
• actele de identitate ale mostenitorilor;
• acte de stare civila care dovedesc relatia de rudenie;
• certificatul de deces al defunctului;
• certificatul de casatorie al sotului supravietuitor ( sau certificatul de deces/certificatul de mostenitor/sentinta judecatoreasca de divort, dupa caz);
• certificat de nastere si casatorie a descendentilor sau al altor rude care au vocatie succesorala;
• daca exista, testamentul;
• fiecare mostenitor va da o declaratie autentificata la biroul nostru prin care isi exprima optiunea succesorala, in sensul ca accepta, sau renunta la mostenire.

Alte acte care atesta averea defunctului (dupa caz), pentru stabilirea masei succesorale :

• acte proprietate bunuri imobile : contract vanzare-cumparare/construire, proces verbal de predare-primire a locuintei; contract de imprumut si adeverinta de achitare integrala;
• certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara;
• acte proprietate automobil (talon, carte de identitate);
• certificat fiscal automobil, eliberat de Administratia Financiara;
• certificat actionar, carnete C.E.C. , conturi, depozite bancare (extras de cont sau contract de depozit), act concesiune pentru locul de veci, adeverinta cu valoarea locului de veci, eliberata de Administratia Cimitirelor sau de Parohie;

Procedura succesorala notariala se poate deschide numai in baza certificatului de deces. Certificatul de deces trebuie sa contina elementele esentiale pentru dezbaterea succesiunii: numele si prenumele defunctului, data completa a decesului (ziua, luna si anul), precum si ultimul domiciliu al acestuia. Hotararea judecatoreasca de declarare a mortii unei persoane nu poate inlocui certificatul de deces, fiind obligatorie obtinerea acestuia de la autoritatile competente.

Pentru cetatenii romani decedati in strainatate, dar cu ultimul domiciliu in Romania, precum si pentru cetatenii romani care au decedat in strainatate, dar cu ultimul domiciliu/resedinta in strainatate, autoritatea romana va emite certificatul de deces dupa transcrierea actului de deces emis de autoritatea straina conform art.44 alin. 3-7 din Legea cu privire la actele de stare civila nr.119/1996. In cazul in care certificatul de deces este eliberat de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular, acesta nu mai trebuie transcris.

Pentru cetatenii straini sau apatrizi, care nu sunt decedati in Romania si care au avut ultimul domiciliu/resedinta in strainatate, actul de deces emis de autoritatile straine competente poate fi luat in considerare la notariat numai dupa indeplinirea procedurii supralegalizarii sau apostilarii, dupa caz. Fac exceptie de la regula apostilarii/supralegalizarii, actele de deces emise de state cu care Romania are incheiate conventii sau tratate bilaterale de recunoastere a actelor de stare civila