0745.344.330

Notarul public poate constata divortul prin procedura notariala indiferent daca sotii au sau nu un copil minor nascut din casatorie, din afara casatoriei sau adoptat. In cazul desfacerii pe cale notariala a casatoriei sotilor care au copil minor exista o procedura speciala. Cererea de divort trebuie depusa la notariat in prezenta ambilor soti.

Dupa inregistrarea cererii, va vom acorda un termen de 30 de zile pentru eventuala ei retragere. La termenul fixat, vom verifica si ne vom asigura ca:
• sunteti prezenti ambii soti, personal;
• staruiti in cererea de desfacere a casatoriei;
• sunteti de acord cu numele pe care il veti purta dupa finalizarea procedurii;
• va mentineti celelalte declaratii date cu ocazia depunerii cererii;
• va puteti exprima consimtamantul liber si neviciat;
• niciunul dintre dvs. nu este pus sub interdictie

Orice notar public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acord, eliberand un certificat de divort. Astfel, competenta teritoriala de solutionare a cererilor de divort de catre notari este una alternativa: puteti divorta atat la un birou notarial din localitatea unde ati incheiat casatoria, cat si la notariatul unde se afla domiciliul dvs. comun ca si soti la momentul formularii cererii de divort.

Prin ultima locuinta comuna se intelege locuinta in care au convietuit sotii. Dovada ultimei locuinte comune se poate face, dupa caz:
• cu actele de identitate sotilor, din care rezulta domiciliul comun sau resedinta lor comuna, sau, daca nu se poate face dovada in acest fel,
• prin declaratie pe propria raspundere, autentica, a fiecaruia dintre soti, din care sa rezulte care a fost ultima locuinta comuna a acestora.

In momentul depunerii cererii de divort la notarul public, este necesar ca sotii sa prezinte urmatoarele acte:
• certificatul de casatorie in original
• cartile de identitate
• certificatele de nastere

Daca in urma verficarilor se constata ca sunt indeplinite cumulativ toate conditiile de mai sus, se va proceda la intocmirea incheierii de admitere a cererii,incheiere prin care se constata desfacerea casatoriei si se dispune eliberarea certificatului de divort.

De asemenea, incheierea de admitere a cererii va fi semnata de ambii soti, de notarul public si, dupa caz, de interpret.

In situatia in care in urma verificarii se constata ca au intervenit elemente noi care duc la neindeplinirea cumulativa a conditiilor de mai sus, se va proceda la intocmirea incheierii de respingere a cererii.

Redactarea si semnarea incheierii finale de catre toate partile, obtinerea numarului de certificat si redactarea/eliberarea lui au loc in aceeasi zi, respectiv la termenul acordat pentru desfacerea casatoriei.

Certificatul de divort nu v-a contine nicio mentiune cu privire la culpa vreunuia dintre soti.