0745.344.330

Declaratie pentru programul Prima Casa Declaratie pentru programul Prima Casa

Declaratie pentru programul Prima Casa este unul dintre criteriile de eligibilitate pentru beneficiarul care achizi?ioneaza in cadrul programului o locuinta finalizata (conform Art. 1 litera a) din Anexa 2 al Hotararii nr. 717/2009, aplicabila din 19 aprilie 2010).

Legea prevede ca beneficiarul care urmeaza sa cumpere o casa prin noul program guvernamental trebuie sa faca dovada cu o declaratie autentica pe propria raspundere ca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1) nu a detinut in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta pana la data solicitarii creditului, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita;

2) cumpara sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat inconditiile programului Prima Casa;

3) are calitatea de debitor sau imprumutat in raport cu finantatorul.

Aceste conditii sunt reglementate de art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului OUG nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului «Prima casa», aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009