Category: Procuri

Procuri declaratii online

Acte necesare: cartea de identitate a administratorului societatii sau, dupa caz, a reprezentantului PFA1; copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite sa...
act-autentic

Procura administrare societate

Procura notariala generala de administrare a unei societati este un contract de mandat prin care administratorul societatii respective (mandantul) imputerniceste o persoana (mandatar) sa...

Procura semnatura electronica

Acte necesare procura semnatura electronica: cartea de identitate a administratorului societatii sau, dupa caz, a reprezentantului PFA1; copie de pe cartea de identitate a...
procura-notar

Procura pensie

Procura pensie In baza acestei procuri, o terta persoana (mandatarul) poate ridica pensia in numele titularului ei (mandant). Acte necesare: Actul de identitate al...